Kusursuz Hizmet Eğitimi

Misafirlerinizin toplam memnuniyeti açısındanen önemli etken hizmettir, buna sadecerestorandaki servis yetmez aksine resepsiyon,animasyon ve Spa gibi tüm bölümler debuna dahildir. Ekibinizi kusursuz hizmet içinhazır edin.

Eğitimin içeriği

 • Misafirlerin beklentilerin

 • Sözlü ve bedensel iletişim: Vücut dilininve sözcük seçiminin önemli kuralların

 • Kısa günlük konuşmalar: Müşteri bağlamasanatın

 • Servis davranış tarzı ve iletişimn

 • Stresli durumlarda servisn

 • Şikayet eden misafirlere karşı profesyoneldavranmakn

 • Kültürler arası yetkinlik

Modül A Esasları

 • Üç günlük eğitimn

 • Teorik altyapılı yoğun uygulamalarn

 • Sonuç görüşmesi ve raporun

Modül B Esasları

 • Modül A’ya ilave olarakn

 • Altı ay içersinde iki günlük bir tekrarziyaretin

 • Uygulanan standartların tazelenmesi vekontrol edilmesin

 • Hizmet alanıyla ilgili ilave ve daha detaylıtavsiyelern


Interview with our experts regarding the Service Excellence Training

What are your experiences with the TUI training sessions? As a rule, service excellence training involves employees from different departments. The joint work helps understand the interaction of processes in different areas and create synergies for better cooperation.

What is the main focus? What does service excellence mean in my department? How can I easily show service readiness even in stressful situations? What is the perspective of our guests? How do I communicate effectively with guests and with my colleagues? What do I do in the event of a complaint? How do I behave in difficult situations?

What does the practical part of service excellence training look like? Participants should be able to apply models of action to their work environment. Therefore, practical methods such as group work and role play are an essential part of service excellence training.

What do you regard as the biggest challenge? To constantly adapt to new circumstances and convey the training contents in such a way that they are implemented in concrete terms in the respective work situation. To motivate the employees so that they like to apply what they have learned.

What is the biggest added value for the participants and the hotel? In fact, service excellence training often results in a great boost in motivation. With consistent follow-up by the management, both team performance and guest satisfaction increase sustainably.

What was your best experience? I am always happy when participants tell me that they have learned something new and useful. Sometimes that even goes beyond work. After a SE training course one participant once told me: If I had known so much about communication before, then I could have prevented the divorce from my wife!